Üdvözöljük Vanyarc község honlapján!SZÁMLASZÁMOK

Magánszemélyek kommunális adója számla 55400077-11047313

Gépjárműadó beszedési számla 55400077-11047272

Iparűzési adó beszedési számla 55400077-11047296

/Az iparűzési adó mértéke: 1,5%/

Késedelmi pótlék számla 55400077-11047351

Eb-összeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – 3 évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez. 

A települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 
A 2013. évi eb-összeírás céljából kérem a Vanyarc község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Eb-összeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt legkésőbb 2013. december 20-ig eljuttatni szíveskedjen.
 

Az eb-összeíró adatlap további példányai beszerezhetők a polgármesteri hivatalban: Vanyarc, Veres Pálné út 54 szám alatt, és  a www.vanyarc.hu és a weboldalakról letölthetők.

eb-összeíró adatlap

eb-összeíró adatlap kitöltési útmutató

 

Az eb-összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani: 

•    postai úton: postacím: 2688 Vanyarc, Veres Pálné út 54.
•    személyesen: Vanyarc község Polgármesteri Hivatalában.

Felhívom a Tisztelt Eb-tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
 

Együttműködését köszönjük!


 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PÁSZTÓI JÁRÁSI HIVATALA  TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT,  

HOGY ÜGYFÉLFOGADÁST TART 
 

MINDEN KEDDEN  

11:45 - 13:45 KÖZÖTT.

A hivatal honlapja elérhető itt...

 

A Haluskafesztivál Rendezőbizottsága megnyitotta a vanyarci Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél azt a közösségi betétszámlát, mely konkrétan a

HALUSKAFESZTIVÁL támogatása céljából jött létre.

Az idei évben sajnos nincs pályázati forrás a megrendezéshez.

A számlaszám pedig a következő:

55400077 - 32258336

Erre a számlára bárki utalhat bárhonnan az országból, de akár külföldről is, illetve itt helyben személyesen is befizetheti azt az összeget, amellyel a fesztivált támogatni szeretné. 

Köszönünk minden segítséget!

Önkormányzati adó bejelentkezés, változás-bejelentés

letölthető nyomtatvány...

 FELHÍVÁS! 

A könyvtár takarékos és hatékony fűtése érdekében keressük a megoldásokat. Az egyik pld. a padlás szigetelése. Mivel műemlék jellegű épület mások az elvárások és nagyobb az anyagi vonzata egy ilyen külső-belső munkának.

Most olyan, viszonylag egyszerű és olcsó megoldást próbálunk ki, mely szinte senkinek nem kerül pénzbe, de sikerrel kecsegtethet.

Ehhez kérjük a lakosság segítségét is. Minden maradék vagy a megvásárolt technikai eszközökkel együtt járó, de a kicsomagolás után már feleslegessé vált „hungarocellt” kérjük, ne dobják ki, hanem gyűjtsék össze egy zsákban, s ha lehet a hivatalba vagy a könyvtárba hozzák el, de érte is megyünk, ha jelzik felénk. Építkezéseken, házak szigetelésénél, vállalkozóknál, cégeknél is előfordul kidobásra szánt maradék, apróbb darabok, amelyek a mi céljainknak megfelelnének. Ezeket is elhozhatják, ha lehet.

 Ne kerüljön a szemétbe, ha még hasznosítható!!! Köszönjük!!!